Perennial.co.th

ช่องทางชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาเจริญผล
ชื่อบัญชี บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 114-0-65198-0

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาเจริญผล
ชื่อบัญชี นายวีรัช งามวิริยะพงศ์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 144-0-69522-7

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาสีลม
ชื่อบัญชี นายวีรัช งามวิริยะพงศ์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 114-0-65198-0

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขาสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี นายวีรัช งามวิริยะพงศ์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 045-2-45095-8

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สาขามาบุญครอง
ชื่อบัญชี บริษัท เพอเรนเนียลเทรดดิ้ง จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 004-2-02105-4

ธนาคารยูโอบี จำกัด

สาขาย่อยอาคารไทยวา
ชื่อบัญชี นายวีรัช งามวิริยะพงศ์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 094-2-03547-8

หลังจากที่ทำการชำระค่าบริการโอนผ่านธนาคารหรือโอนผ่านเครื่อง ATM แล้ว โปรดทำการยืนยันการชำระค่าบริการซึ่งทำได้หลายวิธีดังนี้
  • แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จ ATM โดยระบุชื่อที่อยู่และเลขที่ใบสั่งซื้อของท่านและเบอร์ติดต่อ มาที่ Fax: 0-2294-9159
  • Scan หลักฐานการโอนเงินหรือใบเสร็จ ATM โดยระบุชื่อที่อยู่และเลขที่ใบสั่งซื้อของท่านและเบอร์ติดต่อ และส่งอีเมล์มาที่ sales@perennial.co.th
  • ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว
  • หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินโปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า หรือโทรสายตรงที่ี่ 089-1386468 , จันทร์-ศุกร์: 8.30 น.-17.30 น.