เครื่องโทรสาร Canon Fax L-170

เครื่องโทรสาร Canon Fax L-170

l170

 คุณสมบัติการโทรสาร
 เครื่องโทรสารแบบ  กระดาษธรรมดา
 ระบบการพิมพ์  เลเซอร์
 มาตรฐาน  Super G3
 ความเร็วในการส่ง  3 วินาทีต่อแผ่น (A4) (ตามมาตรฐาน ITU)
 ความเร็วโมเด็ม  33,600 bps
 ความละเอียด  สูงสุด 200×400 จุดต่อตารางนิ้ว
Standard, Fine, Photo, Super Fine
 ระบบการบีบอัดข้อมูล  MH, MR, MMR
 หน่วยความจำ  512 หน้า (A4)
 One-Touch Dials  30 ปุ่ม
 Coded Dials  100 ปุ่ม
 การตั้งกลุ่ม  สูงสุด 129 กลุ่ม (กลุ่มละ 50 ปลายทาง)
 การกระจายการส่ง  สูงสุด 140 ปลายทาง
 ระบบขจัดสัญญาณรบกวน  ECM (Error Correction Mode)
 ระบบทำงานพร้อมกัน  ระบบ Dual Access ทำให้เครื่องสามารถรับและส่งเอกสาร
ในเวลาเดียวกับที่เครื่องกำลังดำเนินการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารได้
 โหมดการรับโทรสาร  Fax Only, Manual, Answering, Fax/Tel Auto Switch
 รายงานการรับ-ส่งโทรสาร  ทุกๆ 40 รายการ
 การส่งต้นฉบับต่อเนื่อง  30 แผ่น (80 แกรม)
 ขนาดต้นฉบับที่ส่ง  A4, B5, A5, B6, Letter, Legal
 ถาดป้อนกระดาษ  150 แผ่น (60-163 แกรม) A4, B5, A5, LGL, LTR
 ถาดรับกระดาษออก  100 แผ่น
 การตั้งเวลาการส่ง  ได้: 140 ปลายทาง
 PC Fax  ได้
 ระบบดึงเอกสารจากเครื่องปลายทาง  ได้: Polling
 คุณสมบัติการพิมพ์
 ความเร็วในการพิมพ์  18 แผ่นต่อนาที (A4)
 ความละเอียด  600×600 จุดต่อตารางนิ้ว
1,200×600 จุดต่อตารางนิ้ว Enhanced
 ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง  น้อยกว่า 14 วินาที (เมื่อเปิดเครื่อง)
ประมาณ 3.5 วินาที (จาก sleep mode)
 ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก  ประมาณ 7.8 วินาที (A4)
 ภาษาการพิมพ์ที่รองรับ  Ultra Fast rendering (UFR) II LT
 การพิมพ์แทรกลายน้ำ  ได้: Watermark
 การเรียงเอกสารจากหลายโปรแกรม  ได้: Page Composer
 การเชื่อมต่อ  USB 2.0
 ระบบปฏิบัติการที่รองรับ  Windows7/Vista/XP (32/64bits), Windows2000
Mac OS 10.4.9 หรือสูงกว่า, Linux
 คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร
 ความเร็วในการถ่ายเอกสาร  11.8 แผ่นต่อนาที (A4)
 ความละเอียด  600×600 จุดต่อตารางนิ้ว
 ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก  ประมาณ 22.3 วินาที (A4)
 จำนวนการถ่าย  1-99 สำเนา
 การย่อ-ขยาย  50-200%
 การตั้งค่าตามต้นฉบับ  Text, Text/Photo, Photo
 คุณสมบัติทั่วไป
 หน้าจอการทำงาน  LCD ขาวดำ 5 บรรทัด
 หน่วยความจำ  64MB
 ระบบความร้อน  On-Demand Fixing
 เทคโนโลยีหมึก  MS Toner ใช้ร่วมกับระบบความร้อนเพื่อลดการใช้พลังงาน
แต่ยังคงคุณภาพงานพิมพ์ระดับสูง
 การใช้พลังงานในช่วง Sleep Mode  ประมาณ 1.5 วัตต์
 ขนาดเครื่อง (กxยxส)  372x303x303 มม.
 น้ำหนัก  8.8 Kg
 หมึกพิมพ์  Cartridge 328 ใช้ได้ 2,100 แผ่น
หลอดแรกพร้อมเครื่องใช้ได้ 1,000 แผ่น