Perennial.co.th

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

บริการให้เช่า-เช่าซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น

ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 990.-/เดือน*

สัญญาบริการ ฟรี

* ราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเครื่องและระยะเวลาในการทำสัญญา

เช่าซื้อ / เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องใหม่แกะกล่อง ระยะสัญญา 2-4 ปี

เครื่องถ่ายเอกสารสี

เครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ